ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ

14,00

Σελίδες: 430

Σχήμα:   17 Χ 24

ISBN: 978-618-5528-15-7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 Η προετοιμασία γίνεται σύμφωνα
με την ύλη που έχει διδαχθεί στην
Α΄ Λυκείου και που προοδευτικά
διδάσκεται στη Β΄ Λυκείου.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ Ν. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ

14,00