ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α – Ν.Ζανταρίδης-Κ.Τηλέγραφος-Π. Παντούλας

18,70

Ν.Ζανταρίδης-Κ.Τηλέγραφος-Π. Παντούλας

ΤΕΥΧΟΣ Α

Σελίδες 877

Σχήμα 17 Χ 24

ISBN:  978-618-84215-7-8

· Συναρτήσεις
· Όρια
· Συνέχεια
· Διαφορικός– Λογισμός Μέρος Α

  • Τα απαραίτητα από τη θεωρία στοιχεία, μαζί με σχόλια, παρατηρήσεις και επισημάνσεις
  • Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις
  • Άλυτες ασκήσεις χωρισμένες σε

1η Ομάδα Εμπέδωσης –2ης Ομάδα –3ης Ομάδα –…

  • Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικές λύσεις των προτεινόμενων προς λύση ασκήσεων

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α – Ν.Ζανταρίδης-Κ.Τηλέγραφος-Π. Παντούλας

18,70