#8 66 Θέματα Ανάλυσης Γ΄ Λυκείου με Λύσεις και Σχόλια

18,00 10,00

ΔΕΙΓΜΑ 

 Γιάννης Θωμαΐδης

Δρ. Μαθηματικών – τ. Σχολικός Σύμβουλος

66 Θέματα Ανάλυσης Γ΄ Λυκείου με Λύσεις και Σχόλια

Ένας οδηγός επανάληψης για τις πανελλαδικές εξετάσεις