66 Θέματα Ανάλυσης Γ΄ Λυκείου με Λύσεις και Σχόλια

18,00

ΔΕΙΓΜΑ 

 Γιάννης Θωμαΐδης

Δρ. Μαθηματικών – τ. Σχολικός Σύμβουλος

66 Θέματα Ανάλυσης Γ΄ Λυκείου με Λύσεις και Σχόλια

Ένας οδηγός επανάληψης για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Η διαμόρφωση των θεμάτων, η διατύπωση των λύσεων και το περιεχόμενο των σχολίων είναι προσαρμοσμένα στον επαναληπτικό χαρακτήρα του βιβλίου και λαμβάνουν σοβαρά υπόψη:

  • το μαθηματικό περιεχόμενο των θεμάτων Ανάλυσης που έχουν τεθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις τα τελευταία χρόνια
  • τις προδιαγραφές της αξιολόγησης των γραπτών στα βαθμολογικά κέντρα
  • τις προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις από την Άλγεβρα και την Ευκλείδεια Γεωμετρία
  • τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση και την εφαρμογή των εννοιών, των θεωρητικών προτάσεων και των μεθόδων της Ανάλυσης.

 66 Θέματα = 220 Ερωτήματα + 90 Σχόλια