Α ΘΕΜΑ

10,00

 

Το βιβλίο αυτό αισιοδοξεί να βοηθήσει τους μαθητές στην ορθή και τελικά επιτυχή αντιμετώπιση του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου. Επίσης δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να εμπεδώσουν την θεωρία και να <<ξεκαθαρίσουν>> τα σημεία υψηλού κινδύνου της θεωρίας.

Για το λόγο αυτό η ύλη είναι χωρισμένη στις παρακάτω ενότητες:

  • Ορισμοί του σχολικού βιβλίου.
  • Θεωρήματα και αποδείξεις του σχολικού βιβλίου.
  • Προτάσεις που χρησιμοποιούμε χωρίς απόδειξη.
  • Χρήσιμες επισημάνσεις.
  • Ερωτήσεις Αληθές – Ψευδές από το σχολικό βιβλίο με πλήρη αιτιολόγηση.
  • Ερωτήσεις εμπέδωσης της θεωρίας.
  • Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους πανελλήνιων εξετάσεων , θέματα προσομοίωσης Ο.Ε.Φ.Ε. και Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα.

Στην προσπάθεια αυτή, που είναι απόσταγμα της μακροχρόνιας εμπειρίας των συγγραφέων μέσα τις φροντιστηριακές αίθουσες, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πώς να μπορέσει ο μαθητής να ξεκαθαρίσει τα λεπτά σημεία της θεωρίας.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως αυτοί που θα το μελετήσουν, θα ωφεληθούν σημαντικά στην προσπάθειά τους και θα πετύχουν τους στόχους τους.

Οι συγγραφείς

Νοέμβριος 2018