ΑΝΙΣΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10,00

Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέων:

Ζανταρίδης Νίκος, Παστέρ 12, 582 00, Έδεσσα

Παπαδόπουλος Κώστας, Τερψιχόρης 44, 591 00, Βέροια

 

Κεντρική Διάθεση:

Εκδόσεις:  Ζανταρίδης -Τηλέγραφος,   https://zanthl.gr .

Τηλ: K.T:6974033501 – N.Z:6936269609

Ηλεκτρονική σχεδίαση: Ρίζος Γιώργος

Σελίδες 108

Σχήμα 17 Χ 24

ISBN:  978-618-83118-9-3

Περιεχόμενα

 Πρόλογος……………………………………………………………………………………….. 7

Χρήσιμες γνώσεις…………………………………………………………………………….. 9

1η ομάδα ασκήσεων………………………………………………………………………… 15

2η ομάδα ασκήσεων………………………………………………………………………… 29

3η ομάδα ασκήσεων………………………………………………………………………… 47

Προτεινόμενες ασκήσεις για λύση………………………………………………………. 95

Υποδείξεις – Απαντήσεις………………………………………………………………… 101

Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………….. 111