ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΟΕ
Τηλ: K.T:6974033501 – N.Z:6936269609

e-mail: zantthle@gmail.com facebook: Ζανταρίδης Τηλέγραφος