ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΟΕ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 0, 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Τηλ: 6974033501

e-mail: zantthle@gmail.com
facebook: Ζανταρίδης Τηλέγραφος