ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η προσπάθεια αυτή είναι δημιούργημα της μακροχρόνιας εμπειρίας των συγγραφέων μέσα τις φροντιστηριακές και σχολικές αίθουσες και έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε οι λύσεις των θεμάτων να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως αυτοί που θα το μελετήσουν, θα ωφεληθούν σημαντικά στην προσπάθεια να πετύχουν στους στόχους τους.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

Α ΘΕΜΑ

8,00

Ν.Ζανταρίδης-Κ.Τηλέγραφος-Π. Παντούλας-Κ.Αθανασιάδης

Το βιβλίο αυτό αισιοδοξεί να βοηθήσει τους μαθητές στην ορθή και τελικά επιτυχή αντιμετώπιση του ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ των Πανελλαδικών Εξετάσεων,  στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου.

Για το λόγο αυτό η ύλη είναι χωρισμένη στις  παρακάτω ενότητες:

  • Ορισμοί του σχολικού βιβλίου.
  • Αποδείξεις του σχολικού βιβλίου.
  • Προτάσεις που χρησιμοποιούμε χωρίς απόδειξη.
  • Σημεία προσοχής.
  • Ερωτήσεις Αληθές – Ψευδές από το σχολικό βιβλίο με πλήρη αιτιολόγηση.
  • Θέματα από Πανελλήνιες Εξετάσεις , Ο.Ε.Φ.Ε.  και Ψηφιακά βοηθήματα.
Διαβάστε περισσότερα