ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η προσπάθεια αυτή είναι δημιούργημα της μακροχρόνιας εμπειρίας των συγγραφέων μέσα τις φροντιστηριακές και σχολικές αίθουσες και έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε οι λύσεις των θεμάτων να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως αυτοί που θα το μελετήσουν, θα ωφεληθούν σημαντικά στην προσπάθεια να πετύχουν στους στόχους τους.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ

20,00

Το βιβλίο αυτό δε φιλοδοξεί να καλύψει τη θεωρία συνόλων σε όλη της την έκταση. Κάτι τέτοιο, αφ’ ενός θα ήταν αδύνατο να γίνει σε ένα βιβλίο τόσων σελίδων και αφ’ ετέρου θα απευθυνόταν σε πολύ λίγους ειδικούς. Όμως η θεωρία συνόλων αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για την σε βάθος κατανόηση όλων των σύγχρονων μαθηματικών. Αυτό, λοιπόν, το απαραίτητο εργαλείο για μία σε βάθος κατανόηση των μαθηματικών φιλοδοξεί να δώσει το βιβλίο αυτό. Οι γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος για τη μελέτη του δεν υπερβαίνουν εκείνες των αποφοίτων του πρώτου έτους των μαθηματικών τμημάτων των πανεπιστημίων μας. Εκτός των γνώσεων βέβαια, χρειάζεται και μία αυξημένη αφοσίωση για την υπέρβαση των δυσκολιών που παρουσιάζει εξ’ αντικειμένου το θέμα που διαπραγματεύεται.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος των Μαθηματικών μέσω των γραμματοσήμων ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΟΣ

20,00

Ο κόσμος των Μαθηματικών μέσω των γραμματοσήμων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΟΣ

Αυτό το έργο είναι προϊόν πολυετούς ενασχόλησης με τον θεματικό Φιλοτελισμό που σχετίζεται με τα Μαθηματικά. Ο τίτλος του βιβλίου εκφράζει ακριβώς το περιεχόμενό του. Πρόκειται για πλήρη κατάλογο των εκδόσεων των Κεντρικών Ταχυδρομείων όλων των χωρών του Κόσμου που αφορούν θέματα σχετικά με τα Μαθηματικά.

Ο κατάλογος είναι αλφαβητικός – ανά χώρα – και χρονολογικός. Περιλαμβάνει 1.175 γραμματόσημα, ορισμένες επιλεγμένες αναμνηστικές ταχυδρομικές σφραγίδες και 40 φακέλους πρώτης ημέρας κυκλοφορίας και σειρές. Η έκδοση είναι σε χαρτί πολυτελείας, όλες οι εικόνες είναι έγχρωμες και στις 264 σελίδες του. Τα εξώφυλλα είναι από χοντρό έγχρωμο γυαλιστερό χαρτόνι.

Η βιβλιογραφία και οι παραπομπές τεκμηριώνουν τα κείμενα που συνοδεύουν κάθε γραμματόσημο. Το ευρετήριο διευκολύνει την άμεση αναζήτηση των βασικών θεματικών ενοτήτων.

Το βιβλίο αφορά και όσους έχουν ενδιαφέροντα σχετικά με την Ιστορία των Μαθηματικών, διότι σε αυτό υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικές με την ιστορία των θεμάτων που εικονίζονται στα γραμματόσημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER